LJUSDALS KYRKAS KLOCKSTAPEL


Klockstapeln vid Ljusdals kyrka är byggd år 1757, under ledning av en självlärd bygdens son, Per Jonsson Rångstra. Han hade ett annat tillvägagångssätt än övriga byggnadsherrar. Han byggde först en modell av klockstapeln, de andra hade ritningar. Kanske var det tack vare att han hade en modell, där man såg hur klockstapeln skulle bli och inte ritningar, som var svåra att tyda och förstå, som kyrkorådet antog Per Jonssons förslag. Det sägs att Pers mor förbjöd honom att bygga modellen, för det skulle inte vara någon klåpare som skulle bygga en klockstapel åt församlingen. Per byggde klockstapelmodellen i smyg för sin mor, och när den var färdig drog han den på en kälke till Ljusdal och visade upp den för kyrkorådets medlemmar. Och som tidigare nämnts antog man hans förslag.

Modellen av klockstapeln finns till beskådning i Ljusdals kyrka.

Efter branden i dåvarande klockstapeln, år 1753, samlades den smälta malmen från kyrkklockorna ihop och fraktades till Stockholm, där klockorna sedan gjöts av klockgjutaren Gerhard Meijer. Storklockan spräcktes redan efter några årtionden och fick åter omgjutas år 1789, nu av Carl Jakob Linderberg i Sundsvall.

Foto: Leif Sköld