Allt vad avlopp innebär

Behöver du hjälp med enskilda avlopp i Sundsvall? Vet du vad enskilda avlopp är? Oavsett varför du har ett intresse i ämnet kommer det idag handla om just enskilda avlopp, vad det är och hur det fungerar.

Så vad är avlopp? Det är ett rörsystem som har till uppgift att transportera vatten in i, ut ur eller runt ditt hus. Tänk på alla saker som måste göras med avloppsvatten – som att behandla det, pumpa det och föra bort det.

När du har tusentals hus är detta inte möjligt utan avloppsledningar. Med avloppssystem på plats går allt avloppsvatten till ett (eller flera) centraliserade avloppsreningsverk där vattnet renas innan det släpps tillbaka till naturen.

Enskilda avlopp är precis vad namnet antyder: avlopp som bara används av ett hushåll eller en byggnad. De kan göra allt som gemensamma avlopp kan göra, men i mindre skala.

Många enskilda hem har gemensamma enskilda avlopp, vilket innebär att avloppsröret från ditt hem är anslutet till dina grannars avloppsrör. Det är gemensamt eftersom det tillhör flera hushåll, men individuellt eftersom det bara är dessa specifika hushåll som använder det.

Många äldre kvarter och nya bostadsområden har den här typen av avloppssystem. Detta gör att avloppsnätet blir mer prisvärt och tar mindre tid och arbete i anspråk än att installera ett helt separat system för varje hushåll. Nackdelen med den här typen av avlopp är att saker och ting lättare kan gå fel om ett hus har problem – som att en toalett eller ett handfat svämmar över – eftersom avloppsvattnet sprids snabbt genom hela ledningen.

Detta innebär förstås också att avloppsvattnet kanske inte behandlas ordentligt om det är något fel på någons privata del av huvudavloppsledningen, så den bör alltid kontrolleras vid något är fel. Till exempel när grannarna klagar på lukt, dåligt vattentryck eller missfärgning av vattnet. Kanske är det här något du vill investera i, då kan du smidigt ta hjälp med enskilda avlopp i Sundsvall.